Šta je bioresonanca

Uz pomoć aparata za biorezonansu postižemo tzv povratne informacije, tj. primanje pacijentovog signala, poboljšanje potonjeg, analiza, obrada i zatim isporuka pacijentu u obliku izlaznog signala. Biorezonanca se može koristiti u dijagnostičke i terapijske svrhe. Dijagnostički pregled temelji se na principima biorezonance u vezi s elektro-akupunkturnim tehnikama.

Elektroakupunktura i biorezonanca u djece

Diagnostika i liječenje u djece

Liječenje (lijetnih) alergija

Elektroakupunktura i biorezonanca kod odraslih

Diagnostika i liječenje kod odraslih

Liječenje opekotina od sunca